Caritas Christi urget nos!


Čo je Adopcia srdca?

Projekt Adopcia srdca je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách.Ako Adopcia srdca funguje?

Darcovia (jednotlivci, rodiny, komunity, firmy, organizácie, triedy, školy) podporujú deti, celé triedy alebo aktuálne prebiehajúce projekty. Darca si zvolí formu podpory na základe parametrov ako výška podpory, pravidelnosť, kontakt s obdarovanými, viazanosť.


Vízia, misia, hodnoty

Vízia: Podporou vzdelania detí pomôcť vrátiť zodpovednosť za budúcnosť krajiny jej obyvateľom. Misia: Podporujeme vzdelávanie detí. Hodnoty: zameranie všetkých aktivít na dobro detí, služba a starostlivosť o druhého, transparentnosť.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť misijne projekty.