Caritas Christi urget nos!

Pastorácia povolaní

Čo treba urobiť, aby sa stať pallotínom?

Aby sa stať pallotínom je potrebné predovšetkým chcieť to, ale najmä spolupracovať s milosťou povolania, ktorú sme dostali od Je��iša. Treba chcieť ísť cestou vyznačenou charizmou sv. Vincenta Pallottiho prijímajúc život v bratskej komunite. Ak chceš rozoznať tvoju cestu povolania, kontaktuj nás:

Centrum pre pastoráciu povolaní, ul. Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves, mojepovolanie@pallotini.sk, mobil: 0944 339 697, P. Adam Walczuk SAC.

Pallotínska pastorácia povolaní na Slovensku


My – pallotíni – sme medzinárodné společenstvo kňazov a bratov, žijúcich v komunitách, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a službe Cirkvi.

Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na hlbšie prežívanie svojej vlastnej viery a zároveň chceme byť svedkami tejto viery pre všetkých kresťanov. Náš spôsob života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom ako oživovať Cirkev hlavne v duchu apoštolátu laikov. Spoločenstvo založil taliansky kňaz Vincent Pallotti (1795-1850). Cirkev potvrdila pallotínov ako rehoľnú spoločnosť v roku 1835. Od priezviska zakladateľa pochádza aj populárne pomenovanie: kňazi a bratia pallotíni. Oficiálny názov v latinskom jazyku znie Societas Apostolatus Catholici. Prvé písmená latinského názvu tvoria skratku SAC, ktorá sa používa pri priezviskách pallotínov. Sv. Vincent bol presvedčený, že iniciatíva jednotlivých ľudí bude účinnejšia, keď sa zjednotí a nasmeruje na jeden cieľ. Preto nám zveril úlohu prebúdzať vo všetkých katolíkoch hlboké vedomie o ich povolaní k apoštolátu a oživovať v nich lásku.

V súčasnosti má naša Spoločnosť okolo 2 400 členov v 20 provinciách a régiách. Pallotíni pôsobia vo viac ako 300 miestnych komunitách a na všetkých kontinentoch v 42 štátoch sveta. Na Slovensku sme po nasilnim zruseni reholnej cinnostu pocas komunistickeho rezimu obnovili nase posobebie v roku 1992. Dnes pôsobíme v Smižanoch, Predajnej, Spišskej Novej Vsi,  Michalovciach a Bratislave. Základom pôsobenia všetkých Pallotínov vo svete je „Caritas Christi urgens“. Oživovanie viery a rozpaľovanie lásky spolu s apoštolátom vtláča svoju pečať životu a činnosti členov, ktorú charakterizujú tri myšlienky nášho zakladateľa:

„ad destruendum peccatum“ – aby bol zničený hriech

„ad salvandam animas“ – aby boli spasené všetky duše

„ad infinitam Dei Gloriam“ – pre väčšiu Božiu Slávu

——————————————————————————-

Vincent Pallotti mal dar pomenovať veci jasne a pochopiteľne: „Všetko je v poriadku, ak je to tak, ako to chce Boh. Božia vôľa je pokrmom, ktorý nasycuje.“
„Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh, od ktorého pochádza každé dobro.“
„Treba žiť v ustavičnom a dôvernom spojení s Bohom, hľadať Boha vo všetkých veciach, lebo on je vo všetkom vďaka svojej nesmiernosti.“
„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok, tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“